Dưới đây là infographic về 3 loại vắc-xin phòng COVID-19 (thực hiện theo Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin COVID-19) do Bộ Y tế vừa ban hành.

23/10/2021

Vaccine Pfizer-BioNTech hiệu quả 90,7% khi thử nghiệm trên trẻ em

23/10/2021